Aktuální počet přijatých žádostí: 42356

Stavby s připojením na vodovody a kanalizace

Nemovitosti, vodovody a kanalizace, přípojky, předčisticí zařízení a stavební jámy

  • v rámci těchto žádostí se PVS a PVK vyjadřují současně i k dalším sítím (plynovody, kabelovody apod.), pokud jsou součástí projektové dokumentace

Stavby bez připojení na vodovody a kanalizace

Nevodohospodářské liniové stavby (plynovody, kabelovody, kolektory, stromořadí) a dopravní komunikace - komunikace, tramvaje, vlak