Aktuální počet přijatých žádostí: 28964

Předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby

Připravujeme pro Vás. Předpoklad spuštění je v druhé polovině února 2023

V rámci této žádosti PVK přebírá geodetické zaměření skutečného provedení stavby: