Aktuální počet přijatých žádostí: 42356

Předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby

Vstup do žádosti

V rámci této žádosti PVK přebírá geodetické zaměření skutečného provedení stavby: