Aktuální počet přijatých žádostí: 18643

DOPRAVNÍ KOMUNIKACE:        KOMUNIKACE, TRAMVAJE, VLAK

Vyjádření k rekonstrukcím a stavbě komunikací, tramvají, vlaku apod.

  • PVS a PVK se vyjadřují z pohledu ochrany vodovodů a kanalizací a případné koordinace s investičními akcemi PVS.

PŘEDČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ A STAVEBNÍ JÁMA                                                                      

Vyjádření k předčisticím zařízením, stavebním jamám

  • PVS a PVK se vyjadřují z pohledu ochrany stávajících vodovodů a kanalizací nebo čerpání do kanalizace