Aktuální počet přijatých žádostí: 18643

PŘÍPOJKY NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ, REKONSTRUKCE NEMOVITOSTÍ                                 

Vyjádření k novostavbám, rekonstrukcím nemovitostí, přístavbám, garážím apod.

STAVBY VODOVODŮ A KANALIZACÍ, DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Vyjádření k vodohospodářským stavbám (vodovody, kanalizace, čerpací stanice apod.)

PŘEDČISTICÍ ZAŘÍZENÍ A STAVEBNÍ JÁMA                                   

Vyjádření k předčisticím zařízením, stavebním jamám (čerpání do kanalizace, ochrana stávajících vodovodů a kanalizací)