Aktuální počet přijatých žádostí: 2662

Obdržíte zákres inženýrských sítí v provozování PVK na vymezeném zájmovém území.

VSTUP DO ŽÁDOSTI