Aktuální počet přijatých žádostí: 6895

Obdržíte zákres inženýrských sítí v provozování PVK na vymezeném zájmovém území.

VSTUP DO ŽÁDOSTI