Aktuální počet přijatých žádostí: 28964

Obdržíte zákres inženýrských sítí v provozování PVK na vymezeném zájmovém území.

V případě žádosti o kótu tlakové čáry vyplňte prosím tento požadavek do pole "doplňující informace".

VSTUP DO ŽÁDOSTI

UPOZORNĚNÍ:
Zákres zařízení je poskytován ke konkrétnímu stavebnímu záměru, nikoli plošně.
V případě výběru rozsáhlejšího zájmového území je nutné vždy doložit situaci stavebního záměru (např. studii nebo předběžnou trasu, a to ve formátu PDF).