Obdržíte zákres inženýrských sítí v provozování PVK na vymezeném zájmovém území.

VSTUP DO ŽÁDOSTI