Aktuální počet přijatých žádostí: 42356

Obdržíte kopii z dokumentace k přípojkám v případě, že v minulosti byla předána do archivu společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Kopie může být poskytnuta pouze vlastníkovi připojené nemovitosti, případně žadatel odlišný od vlastníka připojené nemovitosti musí k žádosti doložit plnou moc od vlastníka.

Vstup do žádosti