Aktuální počet přijatých žádostí: 63598

STAVBY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY              

Vyjádření PVS a PVK ke stavbám na území hl. m. Prahy

  • nemovitosti, vodovody a kanalizace, nevodohospodářské stavby apod. 

Mimopražské stavby

Vyjádření PVS a PVK ke stavbám mimo území hl. m. Prahy

 

STUDIE A ÚZEMNÍ PLÁNY

Vyjádření PVS a PVK ke studiím a územním plánům na území hl. m. Prahy

ČINNOSTI NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJCE

Vyjádření PVS a PVK k níže uvedeným činnostem na stávajících odběrných místech.

  • přemístění vodoměru
    • doložte prosím výkres, odkud kam se vodoměr přemísťuje včetně zakreslení vodovodní přípojky
  • změna dimenze vodoměru
    • doložte prosím výpočet potřeby pitné vody
  • zrušení odběrného místa a přípojek
    • doložte informaci o vlastnictví vodovodní i kanalizační přípojky
    • uveďte, jakým způsobem budou rušeny vodovodní i kanalizační přípojky (situaci, příp. fotodokumentaci)
    • uveďte, zda dojde k rušení vodovodní i kanalizační přípojky
  • využívání vody z jiných zdrojů na vnitřním vodovodu a/nebo vnitřní kanalizaci
  • rušení objektu (demolice) 
    • doložte prosím technickou zprávu, jakým způsobem bude nakládáno s přípojkami
    • upozorňujeme, že vodovodní přípojka nesmí zůstat bez vodoměru

V případě, že žádáte o obnovu, resp. rekonstrukci vodovodní a/nebo kanalizační přípojky, tak vyplňte žádost zde.