Aktuální počet přijatých žádostí: 42356

STAVBY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY              

Vyjádření PVS a PVK ke stavbám na území hl. m. Prahy

  • nemovitosti, vodovody a kanalizace, nevodohospodářské stavby apod. 

Mimopražské stavby

Vyjádření PVS a PVK ke stavbám mimo území hl. m. Prahy

 

STUDIE A ÚZEMNÍ PLÁNY

Vyjádření PVS a PVK ke studiím a územním plánům na území hl. m. Prahy

ČINNOSTI NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJCE

Vyjádření PVS a PVK k níže uvedeným činnostem na stávajících odběrných místech

  • přemístění vodoměru 
  • změna dimenze vodoměru
  • zrušení odběrného místa a přípojek
  • využívání vody z jiných zdrojů na vnitřním vodovodu a/nebo vnitřní kanalizaci
  • rušení objektu (demolice) 

V případě, že žádáte o obnovu, resp. rekonstrukci vodovodní a/nebo kanalizační přípojky, tak vyplňte žádost zde.