STAVBY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

Vyjádření PVS a PVK ke stavbám na území hl. m. Prahy

  • nemovitosti, vodovody a kanalizace, nevodohospodářské stavby apod. 

Mimopražské stavby

Vyjádření PVS a PVK ke stavbám mimo území hl. m. Prahy

ČINNOSTI NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJCE

Vyjádření PVS a PVK k níže uvedeným činnostem na stávajících odběrných místech

  • přemístění vodoměru 
  • změna dimenze vodoměru
  • zrušení odběrného místa a přípojek
  • využívání vody z jiných zdrojů na vnitřním vodovodu a/nebo vnitřní kanalizaci
  • rušení objektu (demolice)