Aktuální počet přijatých žádostí: 8469

INFORMACE O EXISTENCI SÍTÍ

Obdržíte pouze informaci, zda se na zájmovém území vymezeném žadatelem nachází či nenachází inženýrské sítě v provozování PVK.

VSTUP DO ŽÁDOSTI - INFORMACE O EXISTENCI SÍTÍ

ZÁKRESY SÍTÍ

Obdržíte zákres inženýrských sítí v provozování PVK na vymezeném zájmovém území.

VSTUP DO ŽÁDOSTI - ZÁKRESY SÍTÍ