Aktuální počet přijatých žádostí: 42356

ZÁKRESY SÍTÍ - mapový podklad

Obdržíte zákres inženýrských sítí v provozování PVK na vymezeném zájmovém území.

VSTUP DO ŽÁDOSTI - ZÁKRESY SÍTÍ

UPOZORNĚNÍ:
Zákres zařízení je poskytován ke konkrétnímu stavebnímu záměru, nikoli plošně.
V případě výběru rozsáhlejšího zájmového území je nutné vždy doložit situaci stavebního záměru (např. studii nebo předběžnou trasu, a to ve formátu PDF).

INFORMACE O EXISTENCI SÍTÍ

Obdržíte pouze informaci, zda se na zájmovém území vymezeném žadatelem nachází či nenachází inženýrské sítě v provozování PVK.

VSTUP DO ŽÁDOSTI - INFORMACE O EXISTENCI SÍTÍ

POSKYTNUTÍ KOPIE Z DOKUMENTACE PŘÍPOJKY

Obdržíte kopii z dokumentace k přípojkám v případě, že v minulosti byla předána do archivu společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Kopie může být poskytnuta pouze vlastníkovi připojené nemovitosti, případně žadatel odlišný od vlastníka připojené nemovitosti musí k žádosti doložit plnou moc od vlastníka.

VSTUP DO ŽÁDOSTI - POSKYTNUTÍ KOPIE Z DOKUMENTACE PŘÍPOJKY

POŽÁRNÍ HYDRANTY

Informace k požárním hydrantům jsou dostupné na geoportálu hl. m. Prahy.

Mapa požárních hydrantů je uvedena pod složkou "bezpečnost", "požární hydranty".