Aktuální počet přijatých žádostí: 28964

ZÁKRESY SÍTÍ - mapový podklad

Obdržíte zákres inženýrských sítí v provozování PVK na vymezeném zájmovém území.

V případě žádosti o kótu tlakové čáry vyplňte prosím tento požadavek do pole "doplňující informace".

VSTUP DO ŽÁDOSTI - ZÁKRESY SÍTÍ

UPOZORNĚNÍ:
Zákres zařízení je poskytován ke konkrétnímu stavebnímu záměru, nikoli plošně.
V případě výběru rozsáhlejšího zájmového území je nutné vždy doložit situaci stavebního záměru (např. studii nebo předběžnou trasu, a to ve formátu PDF).

INFORMACE O EXISTENCI SÍTÍ

Obdržíte pouze informaci, zda se na zájmovém území vymezeném žadatelem nachází či nenachází inženýrské sítě v provozování PVK.

VSTUP DO ŽÁDOSTI - INFORMACE O EXISTENCI SÍTÍ