Aktuální počet přijatých žádostí: 42356

POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI NA SPOLEČNÉM VYJADŘOVACÍM PORTÁLU PVS A PVK

1. KROK: Výběr typu žádosti

Rozdělení struktury

2. KROK: Vyplnění formuláře elektronické žádosti.

Elektronický formulář je třeba vyplnit shodně s předkládanou projektovou dokumentací.

Požadované údaje na vstupním formuláři: údaje o žadateli, e-mail a telefonní kontakt, lokalizace žádosti, údaje o stavebníkovi, název stavby, typ správního řízení a projektová dokumentace dle požadavků PVS a PVK.

Upozorňume Vás, že přes zadaný e-mail bude probíhat komunikace (výzva ke stažení vyjádření, požadavky na úpravu nebo doplnění projektové dokumentace).

3. KROK: Vymezení zájmového území v mapě.

Zákres územního rozsahu stavby v interaktivní digitální mapě pomocí plochy

4. KROK: Rekapitulace a odeslání

Kontrola vyplněných údajů a verifikace e-mailové adresy

5. KROK: Konečné potvrzení podané žádosti

Ověření uživatele formou doručení potvrzujícího e-mailu odeslaného z adresy noreply@vcz. Bez potvrzení žádosti prostřednictvím tohoto e-mail nebude vaše žádost zpracována. Pokud potvrzovací e-mail nebude doručen, prosím zkontrolujte složku spam ve vaší e-mailové schránce a teprve poté nás kontaktujte na e-mail info@vyjadrovaciportal.cz