Aktuální počet přijatých žádostí: 63598

POŽADAVKY NA VKLÁDANOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy, v platném znění, Technickými požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., v platném znění, Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), v platném znění a Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy, v platném znění.

Projektovou dokumentaci vkládejte výhradně v barevném provedení ve formátu PDF a v kvalitě rozlišení umožňující řádné zobrazení záměru. Jednotlivé soubory musí být naskenovány v celku, řádně popsané a srozumitelně čitelné. Je umožněno jako přílohu vložit maximálně 5 souborů, přičemž každý může mít maximální velikost 20 MB. Soubory je možné vkládat ve formátu ZIP. Každý soubor musí být správně pojmenován bez použití diakritiky.

V případě, kdy vkládáte projektovou dokumentaci namísto stavebníka, PVS a PVK požadují předložení plné moci.

Nevkládejte, prosím, do portálu přílohy, které odporují svým obsahem zákonu nebo byly získány v rozporu s ním. Společnosti PVS a PVK nenesou odpovědnost za obsah příloh ani jejich právní původ a jsou oprávněny odstranit přílohy v případě, že se obsahově nevztahují k žádosti podané prostřednictvím tohoto portálu.