POŽADAVKY NA VKLÁDANOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy, v platném znění a Technickými požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., v platném znění.

Projektovou dokumentaci vkládejte výhradně v barevném provedení ve formátu PDF a v kvalitě rozlišení umožňující řádné zobrazení záměru. Je umožněno jako přílohu vložit maximálně 5 souborů, přičemž každý může mít maximální velikost 20 MB. Soubory je možné vkládat ve formátu ZIP. Každý soubor musí být správně pojmenován.

V případě, kdy vkládáte projektovou dokumentaci namísto stavebníka, PVS a PVK požadují předložení plné moci.

Nevkládejte, prosím, do portálu přílohy, které odporují svým obsahem zákonu nebo byly získány v rozporu s ním. Společnosti PVS a PVK nenesou odpovědnost za obsah příloh ani jejich právní původ a jsou oprávněny odstranit přílohy v případě, že se obsahově nevztahují k žádosti podané prostřednictvím tohoto portálu.