Aktuální počet přijatých žádostí: 42356

OBNOVA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY V HORIZONTU 5 LET

Vizualizace definuje pro horizont pěti let věcné potřeby na rekonstrukce a obnovu vodovodní a kanalizační sítě hl. m. Prahy. Plán je zpracováván na základě stavebního a provozního stavu stávajících vodohospodářských sítí a v jejich vzájemné koordinace. Investice jsou také koordinovány s ostatními správci sítí, dopravní infrastrukturou a doplňovány na základě zpracovaných koncepčních dokumentů (generelů zásobování vodou, generelů odvodnění, studií apod.).

Zákresy v mapové aplikaci jsou znázorněny pouze ve stavu návrhu a jejich rozsah může být upraven dle koordinačních a technických potřeb.

Mapový podklad obnovy vodohospodářské infrastruktury