Aktuální počet přijatých žádostí: 42356

VYJADŘOVACÍ PORTÁL

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) jako správce vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) jako provozovatel těchto sítí Vám pomocí elektronického formuláře umožňují zadávat žádosti o vyjádření k jednotlivým fázím stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předprojektové přípravě nebo k technickým žádostem nad již realizovanými vodovodními nebo kanalizačními přípojkami. Společné vyjádření PVK a PVS Vám bude zasláno elektronickou formou na Vámi zadaný e-mail. Pomocí tohoto e-mailu bude rovněž probíhat veškerá komunikace pro případné doplnění nebo úpravy zaslaných dokumentů.

PVS a PVK od roku 2021 přijímají k vyjádření pouze projektovou dokumentaci v digitální podobě pomocí formulářů, které jsou umístěné na těchto webových stránkách.

Žádosti podané v tištěné podobě nebo formou datových schránek na adresu PVS i PVK nebudou zpracovány. S digitalizací projektové dokumentace se můžete obrátit na jakékoli copy centrum nebo využít našich služeb a digitalizaci provést prostřednictvím partnerské společnosti COPY GENERAL s.r.o., a to vždy na náklady žadatele dle ceníku copy center.